Sådan arbejder Yngre Læger som organisation

Yngre Læger

  • er til for at gøre det nemmere for dig i dit lægeliv og arbejder hele tiden på at forbedre dit arbejdsmiljø, din løn og din videreuddannelse
  • er patientens partner og arbejder på at gøre patientforløb bedre og dermed også gøre din arbejdsdag bedre, for de to ting hænger sammen
  • er en naturlig del af den sundhedspolitiske debat og indgår i sundhedsfaglige tiltag sammen med de øvrige spillere på den sundhedspolitiske bane.

Det fagpolitiske arbejde foregår hver dag ude på arbejdspladserne blandt vores tillidsvalgte og i Yngre Lægers politiske organer.

Yngre Lægers øverste myndighed er repræsentantskabet, som mødes mindst to gange om året for at drøfte og beslutte foreningens politiske mærkesager. Alle medlemmer kan stille op til repræsentantskabet, der er på valg hvert andet år. Det er repræsentantskabet, der vælger Yngre Lægers bestyrelse. Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen.

Yngre Læger har fem udvalg med hver sit arbejdsområde, en arbejdsgruppe for de nyuddannede og en forhandlingsdelegation.

Organisationsdiagram for Yngre Læger