PLO'rientering 15/2019

  • PLO

Nyt fra bestyrelsen: PLO og it-udvikling . Ansættelse af klinikpersonale – hvad kan de, og hvad koster det? Ansættelse af sundhedsfagligt personale - ny pjece fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Genordination ved behandlerfarmaceuter - brush-up! Support af Windows 7 ophører den 14. januar 2020 . Ny afgørelse: Praktiserende læge ikke dataansvarlig for medicinstuderende i praktik. Valg til DSAM's repræsentantskab - har du lyst til at stille op? Ultralyd i almen praksis – årsmøde . Status på klyngerne frem mod Ok21 . DSAM’s årsmøde d. 4. oktober . Den kollektive økonomiramme . Nyt fra PLO-Hovedstaden .

Lægeforeningen Syddanmarks Uddannelses- og kollegialitetspris

  • Lægeforeningen Syddanmark
21. august 2019

Hvem skal have årets Oscar 2019? Er der en kollega, en afdeling eller en praksis, som efter din mening har ydet en særlig engageret indsats for uddannelse og/eller har været med til at fremme god lægekultur i Region Syddanmark, har du mulighed for at indstille vedkommende til prisen. Prisen, der uddeles på Lægeforening Syddanmarks medlemsmøde på Scandic Kolding den 4. november 2019, består af en pengegave på 15.000 kr., æren og et diplom. Korte motiverede indstillinger sendes til lfsyd@dadl.dk – der er deadline den 1. oktober 2019. Læs mere hér.

Selvstændigheden som praktiserende læge er et trækplaster

  • PLO
21. august 2019

På grund af den aktuelle mangel på praktiserende læger tales der meget om, hvad der kan øge søgningen til specialet almen medicin og livet som praktiserende læge. I den debat indsniger sig af og til den misforståelse, at det skulle være sådan, at en stor del af de unge læger hellere vil være offentligt ansatte end selvstændige praktiserende læger. Det er ikke tilfældet! Det skriver bestyrelsesmedlem i PLO Gunver Lillevang i Politiken i dag.