PLO'rientering 01/2021

  • PLO

Nyt fra bestyrelsen: Praktiserende læger er klar til at vaccinere alle danskere mod COVID-19 . Du skal pt. IKKE henvise til COVID-19-vaccination . COVID-19-vaccinationskoden (4486) bruges også ved vaccination af kommunalt personale . Opdateret retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 . DSAM har lavet en guide til behandling af plejehjemsbeboere med COVID-19 . Hent dine akkrediteringsdokumenter inden 26. februar . Kighostevaccination til gravide i 3. trimester fortsætter indtil 31. marts . Pneumokokvaccination fortsætter – foreløbigt indtil 31. marts . Økonomien i almen praksis . Lægedage 2021 afholdes . Kurser lukkes ned i januar og februar 2021 . Nyt fra PLO-Hovedstaden .