Reviderede retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte m.v.

28. august 2020

Skal patienten/borgeren selv medbringe mundbind eller skal sundhedsvæsenet stille mundbind til rådighed?

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til de reviderede retningslinjernes faglige indhold.

Vi har dog noteret os anbefalingen om, at patienter/borgere ved indgang til sundhedsvæsenet bør påføre sig mundbind, når det ikke er muligt at holde afstand – f.eks. ved ankomst til sygehus eller i venteværelser hos almen praksis og øvrig praksissektor.

I forlængelse af denne anbefaling bør det klargøres om borgeren/patienten, selv skal medbringe et mundbind eller om sundhedsvæsenet, skal udlevere mundbind. Spørgsmålet bør afklares, så der foreligger et svar senest i forbindelse med offentliggørelsen af de nye retningslinjer.

Bemærkning af teknisk karakter
På side 5 henviser Sundhedsstyrelsen til de Nationale Infektions-hygiejniske Retningslinjer (NIR) samt opdaterede retningslinjer på Statens Serum Instituts hjemmeside incl. link.

Lægeforeningen har noteret, at der på denne hjemmeside ligger mange forskellige dokumenter som omhandler alle typer infektioner og værnemidler – samt disses rettelsesblade.

Henvisningen er med andre ord ikke specifik og det er forbundet med en stor arbejdsopgave, at finde frem til de rette oplysninger i de rette retningslinjer. Heri ligger en betydelig risiko for at informationerne går tabt. Det betyder igen, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at der træffes beslutninger, som ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne.

Lægeforeningen skal foreslå, at retningslinjerne gøres helt præcise på dette punkt. Det kan f.eks. gøres ved:

  • At indsætte en tabel med værnemidler specifikt for Covid-19 og forskellige procedurer/arbejdsgange hos patienter, som ikke er mistænkt for Covid-19.
  • At der linkes helt præcist til de omhandlede retningslinjer.
  • At Sundhedsstyrelsens retningslinjer tilføres direkte tekst om brug af værnemidler ved behandling af ikke Covid-19 mistænkte patienter. Det kan eksempelvis være brug af maske + brille ved lungefunktionsundersøgelse ved patienter som ikke er mistænkt for Covid-19 (ja), hvis patient skal suges (ja).

Lægeforeningen har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand