Rettelser i aftalt attest

Indeks 
rettelser i aftalt attest
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Såfremt en attestrekvirent anvender en blanket, som i opsætningen er afvigende i forhold til den aftalte version, vil attesten ikke være dækket af aftalen, og lægen kan fastsætte honorar efter regning. Der skal være tale om afvigelser, som øger lægens arbejde og ikke blot typografiske ændringer.