Retslægeligt ligsyn , attest udstedt ved

Indeks 
Retslægeligt ligsyn
Kategori 
Andre aftalte attester
ID-nr. 
06.08.02.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
337 kr.
Rekvirent 
Politiet
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

I forbindelse med politiets vurdering af, om der skal afholdes retslægeligt ligsyn, anmoder politiet i visse tilfælde om helbredsoplysninger fra den afdødes praktiserende læge. Hvis lægen skønner at kunne fremkomme med oplysninger i relation til diverse lovhjemler mv. er honoraret for dette arbejde Sygesikringen uvedkommende.

Efter aftale med Rigspolitichefen honoreres lægen efter fremsendelse af regning.

Prisen er eksklusiv eventuel afstandstakst. 

Uden for sygehuse og lignende ydes der honorering i henhold til overenskomst med Den Offentlige Sygesikring eller privattakst for sygebesøg.