Retningslinjer for anvendelse af andre medlemmers data

Der gælder følgende retningslinjer for medlemmernes anvendelse af andre medlemmers data - f.eks. telefonnumre, adresser, e-mailadresser:

  1. Login-oplysninger til læger.dk/Min side er personlige og må aldrig deles med andre.
  2. Anvendelse af medlemsdata på læger.dk/Min side skal til enhver tid overholde reglerne for god databehandlingsskik
  3. Medlemsdata på læger.dk/Min side må aldrig benyttes til kommercielle formål.
  4. Der må ikke foretages udtræk af medlemsdata fra læger.dk/Min side med henblik på at videregive dem til ikke-medlemmer.
  5. Det er kun tilladt at udsende e-mail til grupper ved brug af medlemsdata fra læger.dk/Min side, såfremt man forinden har sikret sig, at alle i gruppen ønsker at modtage mailen. En sådan sikkerhed foreligger først, når den enkelte læge har bekræftet at ville modtage en e-mail.
  6. Såfremt det konstateres, at et medlem ikke har overholdt retningslinjerne, kan Lægeforeningen midlertidigt og uden yderligere varsel lukke medlemmets adgang til hele eller dele af læger.dk/min side. Vurderer Lægeforeningen, at der er tale om en grov og/eller bevidst tilsidesættelse af retningslinjerne, kan foreningen beslutte, at udelukkelsen sker for en længere periode evt. permanent.
  7. Brug af data i strid med retningslinjerne vil blive anmeldt til Datatilsynet. I tilfælde af groft misbrug, vil anmeldelse desuden ske til politiet.
  8. Lægeforeningen laver månedlige udtræk over besøgende med henblik på at vurdere, om retningslinjerne er overholdt.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte Lægeforeningen på tlf. 35 44 85 00.