Ret nu op på lægers retssikkerhed, sundhedsminister

Læger kan her-og-nu midlertidigt miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, men står uden mulighed for at anke afgørelserne. Det betyder, at læger risikerer at vente to år på, om Styrelsen for patientsikkerhed går til domstolene med en sag. Det er under al kritik, mener Lægeforeningen.

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

I et retssamfund er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men læger må leve med risikoen for at få frataget deres mulighed for at arbejde som læger, før det overhovedet er afgjort, om der er grundlag for at føre en sag mod dem. Det er de facto en straf så indgribende, at det kan have varige konsekvenser for lægens mulighed for at arbejde som læge.

Det er de nuværende regler for tilsynssager, den er gal med. Læger kan med øjeblikkelig virkning midlertidigt miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, og de risikerer at skulle vente to år på, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud af, om de går videre med sagen ved domstolene.

Der er ingen muligheder for at anke et forbud mod at arbejde eller en midlertidigt mistet autorisation. Tilsynets ord er altså lov, og lægen er prisgivet.

Et forbud mod at arbejde kan betyde, at lægen ikke kan fastholde sin ansættelse på arbejdspladsen, og at lægen ikke kan vedligeholde sine faglige kompetencer og dermed reelt mister muligheden for at vende tilbage til arbejdet. Og for læger i egen praksis kan det blive vanskeligt at holde praksis kørende. Det kan lede til, at lægen er nødt til at finde en vikar, hvis han eller hun kan, eller helt at afhænde praksissen. Det er meget alvorlige konsekvenser, der kan ramme læger, hvis sag ikke engang har været for en domstol.

De nuværende regler stammer fra 2016, hvor tilsynet med læger blev strammet. Det er klart, at der skal gribes ind overfor sundhedspersoner, som måtte være farlige for patienterne. Derfor støtter vi et effektivt og sagligt tilsyn, men retssikkerheden halter altså gevaldigt på området. Man kan prøve at forestille sig en situation, hvor eksempelvis selvstændigt erhvervsdrivende uden dom og ankemulighed kunne fratages retten til at drive deres virksomhed - og dermed indtægtsgrundlag - i op til to år.

Det hører ingen steder hjemme i et retssamfund.

Derfor vil Lægeforeningen kraftigt opfordre sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at etablere en uafhængig og hurtigtarbejdende ankeinstans, der kan efterprøve styrelsens afgørelser om, at lægen skal stoppe med lægeligt arbejde med umiddelbar virkning. Ankeinstansen skal kunne give en ”second opinion” på, om grundlaget for styrelsens afgørelse er i orden. Da klagen ikke skal have opsættende virkning af hensyn til patientsikkerheden, er det afgørende, at ankeinstansen arbejder hurtigt. En ankesag skal ikke tage mere end en måned at afgøre, og ankeinstansen skal vurdere afgørelsen ud fra det foreliggende grundlag. Hvis ankeinstansen når frem til, at afgørelsen er saglig, så kan sagen køre videre.

En sådan ankeinstans vil øge lægers retssikkerhed i forbindelse med stramningen på dette område og ikke mindst betyde en hurtig afgørelse. Sundhedspersoner vil kunne komme hurtigt tilbage til deres arbejde, hvis der ikke er grundlag for, at sagen skal fortsætte. Ret nu op på lægers retssikkerhed, sundhedsminister. Der er ingen tid at spilde.
 

Debatindlæg bragt i Information den 22. januar 2018 i forkortet udgave.