Resultater af arbejdsmiljøundersøgelsen gennemført på Herlev-Gentofte i september 2016  

Arbejdsmiljøundersøgelsen på Herlev og Gentofte blev gennemført for at få et snapshot af arbejdsmiljøet og nogle arbejdsvilkår 3 måneder efter indførelsen af den nye IT-platform, Sundhedsplatformen (SP). Undersøgelsen anvendes af TR på Herlev-Gentofte og Overlægeforeningen i den fortsatte dialog med sygehusledelsen på Herlev-Gentofte med henblik på at kunne forbedre arbejdsgangene i og omkring SP, således at overlæger på sigt får arbejdsvilkår, der bidrager til at overlægerne også fremadrettet kan levere behandling af højeste kvalitet.  

Undersøgelsen indeholder parametre, der også blev set på i arbejdsvilkårsundersøgelserne i 2011 og 2014, men er mindre omfattende. Fokus er på arbejde med IT-redskaber, indberetning af UTH, ledelsesaspekter og arbejdsglæde. Det er ikke overraskende, at alle disse parametre er blevet påvirket i en stor forandringsproces. 

Det er vigtigt at kunne se i efterfølgende undersøgelser, at denne udvikling bliver vendt. Derfor er det tvingende nødvendig med involvering af kliniske overlæger i den videre udvikling af SP, ligesom det er vigtigt at overlægernes kompetencer i at udnytte SPs muligheder skal udvikles målrettet. 

Denne forbedringsproces er allerede italesat over for Herlev-Gentoftes ledelse, og der bliver fulgt op på det.  

Der vil blive lavet tilsvarende arbejdsmiljøundersøgelser på sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland i takt med implementeringen af SP. 

Overlægeforeningens bestyrelse svarer gerne på spørgsmål. 

Se resultat af arbejdsmiljoeundersøgelsen september 2016.pdf