Repræsentantskabsmøde april 2020

Overlægeforeningens ordinære forårsrepræsentantskabsmøde holdes 
torsdag den 23. april 2020 kl. 10.30 på Comwell Århus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Med følgende foreløbige dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse, det vil sige den 12. marts 2020)

3. Godkendelse af kontingent og budget for 2020

4. Vedtægtsændringer

5. OK21 – kravsudtagelse

6. Forberedelse til Lægemødet den 24.- 25. april 2020

7. Fremtidens overlæge

8. Eventuelt

Den endelige dagsorden kan ses her, eller rekvireres i sekretariatet fra den 2. april 2020. 

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Der vil være åbent for tilmelding fra dags dato til og med onsdag den 8.april 2020 via mail til kontorfuldmægtig Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk
Repræsentanter vil modtage en særskilt indkaldelse med direkte tilmeldingslink fra sekretariatet.

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk