Repræsentantskabsmøde 9. oktober 2021

Overlægeforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 
lørdag den 9. oktober 2021 kl. 10.00-18.00 på Hotel Munkebjerg, Vejle

Se dagsorden her

Se den mundtlige beretning her

Se den skriftlige beretning her

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Valg til bestyrelsen
Der skal vælges i alt to bestyrelsesmedlemmer. Alle ordinære medlemmer af Overlægeforeningen kan vælges til bestyrelsen og opstilling kan ske frem til valghandlingen på mødet. Se dagsordenens punkt 6.
Valgoplæg vil blive offentliggjort på www.fas.dk i den rækkefølge, vi modtager dem.
Valgoplæg sendes til ld.fas@dadl.dk

Der vil være åbent for tilmelding fra dags dato til og med 1. oktober 2021 via mail til kontorfuldmægtig Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk.

Repræsentanter har modtaget et direkte tilmeldingslink. 

Ved eventuelle spørgsmål eller ved ønske om - som medlem af foreningen -  at få tilsendt den fulde dagsorden, kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på
tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk