Repræsentantskabsmøde 5. oktober 2019

På dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 5. oktober er der valg til flere pladser i Overlægeforeningens bestyrelse. Bestyrelsen vil derfor benytte lejligheden til en bred opfordring til foreningens medlemmer om at overveje egen kandidatur eller at "skubbe" til den kollega, man synes kunne være et plus for bestyrelsesarbejdet.

Se endelig dagsorden her

Erfaringer med bestyrelsesarbejdet
Helga Gulisano , som udtræder efter 6 år i bestyrelsen, og Niels Juul , som blev valgt i 2018, fortæller her om deres erfaringer

Logo til valg til repræsentantskabet i OverlægeforeningenØnsker du at stille op?
Hvis du vælger at stille op, har du mulighed for at præsentere dig selv og dine interesser i et valgoplæg ved at kontakte ld.fas@dadl.dk (medsend gerne et foto også) 

Valgperiode og planlagte møder
Man vælges for en 3-årig periode og kan genvælges én gang.
Planlagte møder i bestyrelsen i 2019 efter nyvalg: Internatmøde den 25.-26. oktober 2019 i Nyborg og ordinært møde den 17. december 2019 i København.