Repræsentantskabsmøde 3. oktober 2020

Overlægeforeningen holder repræsentantskabsmøde den 3. oktober på Hotel Munkebjerg, Vejle

Se den endelige dagsorden  her

Der er valg til bestyrelsen og til formandsposten
Alle ordinære medlemmer af Overlægeforeningen kan vælges til bestyrelsen og opstilling kan ske frem til valghandlingen på mødet. Se dagsorden punkt 8.
Valgoplæg vil blive offentliggjort her på siden i den rækkefølge, vi modtager dem.