Repræsentantskabsmøde 24/11-2018

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Det består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Der afholdes typisk to repræsentantskabsmøder om året - efterår og forår. 

PLO's repræsentantskabsmøde i efteråret 2018 blev afholdt: Lørdag den 24. november 2018 kl. 10.30 – 17.40 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V. Umiddelbart forud for mødet var der repræsentantskabsmøde i PLA kl. 9:30 -10.30.

Du finder et kort referat af mødet her (kræver medlemslogin) 

Hent materiale