Repræsentantskabsmøde 19. maj 2022

I henhold til § 6 i vedtægterne for Overlægeforeningen indkaldes hermed til 

Overlægeforeningens ordinære forårsrepræsentantskabsmøde torsdag den 19. maj 2022 kl. 10.00 i Aalborg Kongres og Kultur Center Europa Plads 4 i Aalborg 

Med følgende endelige dagsorden: 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Formanden har ordet.
  3. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelse i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - det er ikke indsendt forslag.
  4. Vedtægtsændringer.
  5. Forberedelse til Lægemødet 
  6. Hvordan kan, skal og vil overlæger arbejde i fremtiden? - OK 21 arbejdstidsprojektet
  7. Valg af formand og bestyrelse, jf. § 7, stk. 6. 
  8. Eventuelt. 


Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Repræsentanter har modtaget et direkte tilmeldingslink.

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på
tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk