Repræsentantskabsmøde 10. marts 2021

Der afholdes virtuelt repræsentantskabsmøde fra Domus Medica i København med mødestart kl. 10:00. 

Dagsorden for mødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af resultatet af forhandlingerne om overenskomst- og aftalefornyelser ved OK 21
  3. Drøftelse af fusionsprocessen med Yngre Læger
  4. Eventuelt valg
  5. Evt.

Materiale til mødet forventes udsendt ca. en uge før mødets afholdelse, men det er afhængigt af afslutningen overenskomstforhandlingerne.

I forbindelse med dagsordenens punkt 3 er der inviteret en række gæster til at deltage i debatten med jer om fusionsprocessen. Dette punkt forventes at starte kl. 13:30.

Gæsterne udgør en særlige kreds af interessenter i fusionsprocessen og omfatter Yngre Lægers bestyrelse, de fem Yngre Lægeråds formænd, den statslige Yngre Lægerådsformand, formanden for Gruppen af Yngste Læger (GYL), de fem formænd for de Regionale Overlægeråd (ROR) samt formændene for henholdsvis Overlæger i Staten, Universitetsansatte Lægers Forening, Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark (FLCD), Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger (FAKL) og Læger i Erhvervslivet (LE)