Repræsentantskabsmøde 1. april 2019

I henhold til § 6 i vedtægterne for Overlægeforeningen indkaldes herved til

Overlægeforeningens ordinære forårsrepræsentantskabsmøde
mandag den 1. april 2019 fra kl. 10.30 til ca. 16.00 på Comwell Århus,
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse) 

3. Sundhedsreform

4. Projekt "Fremtidens overlæge"

5. Forberedelse til Lægemødet 9. - 10. april 2019

6. Godkendelse af Overlægeforeningens forskningspolitik

7. Evt.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Der vil være åbent for tilmelding fra dags dato til og med fredag den 15. marts 2019.  Repræsentanter vil modtage en særskilt indkaldelse direkte fra sekretariatet.

Øvrige medlemmer af Overlægeforeningen kan tilmelde sig ved mail til: lu.fas@dadl.dk. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk.

Med venlig hilsen 
Lisbeth Lintz
Formand for Overlægeforeningen