Regler om tjenestefrihed

Hvornår har man ret til tjenestefri?

Som tillidsrepræsentant har du ret til tjenestefri til:

  • Yngre Lægers repræsentantskabsmøder – ordinære som ekstraordinære
  • møder mellem formændene for Yngre Lægerådene og bestyrelsen, samt til
  • Yngre Lægers TR-uddannelse og overbygningskurser (bemærk, at Yngre Læger ikke dækker deltagelse i Lægeforeningens kurser)

Husk: du har kun ret til tjenestefri, når du ansøger om det. Blanketten kan du få på lønkontoret.

Kun helt særlige forhold på din arbejdsplads kan begrunde et afslag på tjenestefri. Får du afslag, skal du orientere din Yngre Lægerådsformand eller sekretariatet om det.

Er du ikke tillidsrepræsentant eller suppleant har du ikke krav på tjenestefri til ovenstående, men mange arbejdsgivere giver alligevel fri. Det gælder også, hvis du sidder i Yngre Lægers repræsentantskab eller i Yngre Lægerådene og ikke er valgt som TR.

Tjenestefri fra din arbejdsplads kan det ske på følgende måder:

Fri med løn

Du har som tillidsrepræsentant ret til fri med løn. Sygehuset får din lønudgift refunderet ved at sende en regning til Yngre Læger.

Du skal ansøge din arbejdsplads om tjenestefri med løn, inden du skal til møde eller på kursus. Blanketten kan du få på lønkontoret. Får du afslag på tjenestefri med løn skal du orientere din Yngre Lægerådsformand eller Yngre Lægers sekretariat om det. 

Fri uden løn
Er du ikke tillidsrepræsentant og ønsker at deltage i

  • Yngre Læger repræsentantskabsmøder – ordinære som ekstraordinære
  •  møder mellem formændene for Yngre Lægerådene og bestyrelse

kan du komme ud for, at sygehuset giver dig fri, men uden løn. Er det tilfældet, kan du få lønkompensation ved at krydse af på mødegodtgørelsesblanketten.

Deltager du i:

  • Aftenmøder, heldagsmøder, internater i Yngre Lægers udvalg (inkl. Gruppen af Yngste Læger)

har du mulighed for at få dækket max. 2 dages lønkompensation om året pr. udvalg. De udbetales ved at krydse af på mødegodtgørelsesblanketten om der ønskes ½ dagstakst (aftenmøde) eller heldagstakst (heldagsmøde og internater). 

Dækning af udgifter

Yngre Læger betaler rejseudgifter til og fra møder og kurser. Kørsel i egen bil refunderes efter Statens højeste takst. Brug mødegodtgørelsesblanketten på Min side..

Har du bilag for udgifter skal du printe mødegodtgørelsesblanketten ud og sende den og bilagene til Yngre Lægers sekretariat.

Mødegodtgørelse i Yngre Læger 

Den nødvendige tid til TR-arbejde med løn

Som tillidsrepræsentant har du krav på den fornødne tid til at lave TR-arbejde, og du har i princippet fri med din sædvanlige løn.

Typiske TR-opgaver kan fx være:

  • Forhandlinger og drøftelser med ledelsen
  • Møder med kolleger om TR-forhold
  • Deltagelse i MED-udvalgsmøder
  • Mødeaktiviteter med Yngre Læger centralt

Andet organisatorisk arbejde i Yngre Læge-regi

Deltager du i møder i, hvor du er valgt eller udpeget af Yngre Læger - fx til udvalg i Lægeforeningen, får du ikke lønkompensation, men altid dækket rejseudgifter.

Du har heller ikke krav på tjenestefri fra din arbejdsplads, men de fleste arbejdspladser er så fleksible, at du kan deltage i den slags mødeaktiviteter.