Regler for arbejdsmiljø og brug af værnemidler

Din arbejdsgiver har ansvaret for, at du kan gå sikkert på arbejde og skal sørge for forsvarlige forhold også under corona-pandemien.

Din arbejdsgiver skal bl.a.:

  1. Lave risikovurdering og sikre, at risikoen for smitte minimeres så medarbejdernes beskyttes så effektivt som muligt.
  2. Afhjælpe eventuelle belastninger, - som fx ved brug af værnemidler.
  3. Sikre tilgængelighed af og instruktion i korrekt anvendelse af hjælpe- og værnemidler. 

Læs Arbejdstilsynets vejledning om inddragelse af medarbejdere i forebyggelse af coronasmitte her.

Sundhedsstyrelsen har lavet retningslinjer for håndtering af direkte patientkontakt, hvor personale skal bære værnemidler i form af handsker, væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel, kirurgisk maske og visir/beskyttelsesbriller.

Derudover informerer Sundhedsstyrelsen om Vigtigt at vide om værnemidler ved COVID-19 og Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv

Statens Serum Institut har udarbejdet notat vedrørende midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler under COVID-19 epidemien.

Vedrørende langvarig brug af mundbind under arbejdet
Det øgede brug af mundbind har medført en række spørgsmål til bl.a. varigheden af anvendelsen og eventuelle gener, som dette måtte påføre den enkelte medarbejder i sundhedssektoren.

Det følger af Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn, at filtrerende åndedrætsværn (FFP 2/3-masker) maksimalt må benyttes samlet i op til 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal arbejdsgiveren allerede fra arbejdets begyndelse stille filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn til rådighed. 

Arbejdstilsynet har tidligere meddelt, at grænsen for brug af filtrerende åndedrætsværn i maksimalt 3 timer pr. arbejdsdag var midlertidig lempet under corona-situationen. Arbejdstilsynet har nu ophævet denne midlertidige lempelse.

Arbejdstilsynets FAQ ”Må ansatte i sundhedssektoren bruge såkaldte FFP3-masker i længere tid end 3 timer på en dag?” er derfor ændret.  

Oplever du gener som følge af brug af værnemidler, bør du derfor gøre din arbejdsgiver opmærksom på dette, så der kan findes en hensigtsmæssig løsning for dig. Du kan inddrage din arbejdsmiljørepræsentant i denne dialog ved behov.