Regler for arbejdsmiljø og brug af værnemidler

Det er fortsat arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du kan gå sikkert på arbejde, også under corona-pandemien.

Din arbejdsplads skal bl.a.:

  1. Lave risikovurdering og sikre, at risikoen for smitte minimeres så medarbejdernes beskyttes så effektivt som muligt.
  2. Afhjælpe eventuelle belastninger, - som fx ved brug af værnemidler.
  3. Sikre tilgængelighed af og instruktion i korrekt anvendelse af hjælpe- og værnemidler. 

Læs Arbejdstilsynets vejledning om inddragelse af medarbejdere i forebyggelse af coronasmitte her.

Sundhedsstyrelsen har lavet retningslinjer for håndtering af direkte patientkontakt, hvor personale skal bære værnemidler i form af handsker, væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel, kirurgisk maske og visir/beskyttelsesbriller.

Derudover informerer Sundhedsstyrelsen om Vigtigt at vide om værnemidler ved COVID-19 og Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv

Statens Serum Institut har udarbejdet notat vedrørende midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler under COVID-19 epidemien.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, TR eller FTR
Husk at løsninger på problemer i arbejdsmiljøet oftest findes hurtigst lokalt og ved hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant, din TR og din FTR. Brud på almindelige regler og vilkår under corona skal noteres, så der kan samles viden og laves nye forholdsregler på sigt.

Læs mere
Arbejdstilsynet har samlet en lang række spørgsmål og svar om COVID-19/Corona og arbejdsmiljø her.