Regionsoverlægerådet i Region Nordjylland

Regionsoverlægerådet (ROR) er et regionalt forum til drøftelse af overlægernes faglige og arbejdsmæssige forhold samt regionens sundhedsfaglige og organisatoriske spørgsmål. ROR skal, som en del af Overlægeforeningen, ved aktivt samarbejde søge indflydelse og medbestemmelse i det politiske system i regionen.

ROR består af de valgte repræsentanter og TR’er i overlægeforeningen og overlægerådsformænd. Øvrige medlemmer af overlægeforeningen kan gennem deres repræsentanter, overlægerådsformand eller selv, ved henvendelse enten ved kontakt (se kontakt) eller ved kommentarer på hjemmesiden rejse spørgsmål, som er af interesse for overlægerne i regionen.