Regionsansat og barsel - Sygdom barn/forælder

Ret til løn, hvis du bliver syg før eller efter orloven

Bliver du syg før eller efter din orlov, har du som offentligt ansat ret til din normale løn.

Du har også ret til fuld løn under sygdom, hvis du skal gennemgå undersøgelse og behandling ved barnløshed, hvor der efter lægelig vurdering er tale om sygelige forhold.

Din orlov forlænges ikke, hvis du bliver syg

Bliver du syg, når du er på orlov, betragtes fraværet som orlov og ikke sygdom. Dvs. du kan ikke forlænge orloven.

Barnet bliver indlagt i din orlovsperiode

Du skal straks underrette din arbejdsgiver, hvis barnet er indlagt på hospital, og når barnet bliver udskrevet igen i din orlovsperiode.

Når barnet er indlagt, har du i nogle situationer ret til fravær med løn, i andre situationer har du kun ret til fravær med dagpenge:

 • Ret til fravær med løn, når barnet er indlagt
  Bliver barnet indlagt i den del af orloven, hvor du har ret til fuld løn, har du ret til at forlænge orlovsperioden med løn svarende til indlæggelsesperioden.

  Retten til sædvanlig løn kan dog max. forlænges med 3 måneder, og det forudsætter, at du ikke genoptager arbejdet.

  Som ansat i regionen er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen.
   

 • Ret til fravær med dagpenge, når barnet er indlagt
  Bliver barnet indlagt på sygehus inden for de 46 ugers orlov men i din dagpengeperiode, og vælger du ikke at genoptage arbejdet, så kan retten til fravær og dagpenge forlænges eller udsættes med den tid, barnet er indlagt - dog højst op til tre måneder.

  Retten til at forlænge dagpengeperioden gælder ikke faderens ret til dagpenge i de to uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

  Det betyder, at orlovsperioden på 46 uger begynder at løbe - eller genoptages - fra og med kalenderdagen efter den dag, barnet bliver udskrevet.

  Hvis en eller begge forældre genoptager arbejdet, mens barnet er indlagt, afbrydes orloven. Man kan holde resten af orlovsperioden, når barnet udskrives under forudsætning af, at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen.