Regionsansat og barsel - Ret til at komme tilbage i jobbet

Beskyttet mod opsigelse

En arbejdsgiver må ikke opsige en medarbejder på grund af graviditet, barsel, adoption eller orlov i i den forbindelse. Dvs. at begge forældre er særligt beskyttede mod opsigelse i disse situationer.

Bliver du afskediget under graviditet eller orlov, skal du omgående kontakte Yngre Lægers sekretariat.

Se mere om reglerne i AC's barselsvejledning (PDF).

Barsel og videreuddannelse

Du har ret til at færdiggøre dit uddannelsesforløb hurtigst muligt, når du vender tilbage fra barsel, men du er ikke garanteret at komme tilbage til den samme stilling.

Uanset at du selv indgår en aftale med arbejdsgiveren om at vende tilbage til samme afdeling, skal du kontakte det regionale videreuddannelsesråd, som sørger for og sikrer dig, at den erstatningsansættelse, du får, tæller i videreuddannelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens bestemmelser om afbrudte uddannelsesforløb skal erstatningsansættelsen vare samme antal måneder, som du har været fraværende.

AC's barselsvejledning 6. udgave (PDF)