Regionsansat og barsel - Pension

I perioden, hvor du som ansat i en region får fuld løn, optjener du også fuld pension under barsel.

Arbejdsgiveren skal også indbetale det fulde beløb på din pensionsordning i de uger, hvor du ikke får løn men dagpenge, max. dog i 20 uger. Tidligere optjente man kun pension i den periode, hvor man fik udbetalt fuld løn.

Feriepenge af eget pensionsbidrag

Du har også krav på at få feriepenge af dit eget pensionsbidrag i den del af barselsperioden, hvor du ikke får løn men dagpenge.