Regionsansat og barsel - Omsorgsdage

Som ansat i en region har du ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Omsorgsdagene er med fuld løn og kan holdes som hele eller halve dage.

Som udgangspunkt bortfalder ikke afholdte omsorgsdage ved årsskiftet. Der kan dog ske overførsel af ikke afholdte omsorgsdage til næste kalenderår i nogle situationer, bla. kan de 2 dage fra fødselsåret overføres til næste år, ligesom omsorgsdagene kan overføres, hvis man pga. orlov i forbindelse med barsel har været forhindret i at holde dem.

Skifter du arbejdsplads inden for regionen eller til en anden region, får du ikke nye ”ekstra” omsorgsdage, men dagene videreføres på sædvanlig vis.

Du skal varsle en omsorgsdag så tidligt som muligt.