Regionsansat og barsel - hvornår skal du give besked?

Du skal overholde nogle varslingsregler ved barsel. Der er tale om varsling før og efter fødslen, og afhængig af situationen er  det arbejdgiveren og Udbetaling Danmark, der skal have besked.

Ur

Arbejdsgiveren - hvornår skal du give arbejdsgiveren besked?

Mor

Du skal overholde nogle frister både før og efter fødslen.

Senest 3 måneder før forventet fødsel skal du give din arbejdsgiver besked om

• at du er gravid
• hvornår du har forventet fødselstidspunkt
• hvornår du regner med at begynde din orlov.

Inden 8 uger efter fødslen skal du give arbejdsgiveren besked om

• tidspunkt og længden af fravær udover de første 14 uger efter fødslen (forældreorloven) og om
• orlov udskydes til senere brug - se mere om udskydelse af orlov.

Overholder du ikke fristerne, kan du miste retten til orlov.

Far

Du skal overholde nogle frister både før og efter fødslen.

Med 4 ugers varsel skal du give din arbejdsgiver besked om

• hvornår du forventer at begynde de 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen/inden for de første 14 uger efter fødslen
• hvornår, hvis du vælger at holde hele eller dele af forældreorloven (7 + 6 uger) inden for 14 ugers perioden.

Inden 8 uger efter fødslen skal du give arbejdsgiveren besked om

• tidspunkt og længden af fravær udover de første 14 uger efter fødslen og
•  om orlov udskydes til senere brug - se mere om udskydelse af orlov.

Overholder du ikke fristerne, kan du miste retten til orlov.

Udbetaling Danmark - hvornår skal du give Udbetaling Danmark besked?
Begge forældre skal søge Udbetaling Danmark om dagpenge i de perioder, hvor de ikke får fuld løn. Fristen for at søge om dagpenge er senest 8 uger efter den dag, hvor lønnen stopper, og lønkontoret, a-kassen eller Udbetaling Danmark udleverer blanketten.

For at kunne få barselsdagpenge skal du opfylde nogle betingelser:

  • Du skal være i beskæftigelse indtil dagpengenes start 4 uger før termin eller den første dag med dagpenge og 
  • have været i beskæftigelse i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden og 
  • i mindst 3 af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned

Herudover har du ret til dagpenge, når du er fuldgyldigt medlem af en arbejdsløshedskasse eller er nyuddannet inden for den seneste måned.

Det er vigtigt at overholde fristen -  ellers bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen.