Regionsansat og barsel - Ferie

Når du er på barsel og ansat i en region, optjener du ret til at holde ferie. I perioden med fuld løn optjener du fulde feriepenge, og i perioden med dagpenge optjener du feriedagpenge fra din a-kasse, hvis du er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget.

Afholdelse af ferie

Som udgangspunkt kan du ikke holde ferie og barsel samtidig, da barsel er en feriehindring i henhold til ferieloven.

Ønsker du at holde ferie i barselsperioden, må du udskyde orloven. Hvis du efter aftale med arbejdsgiveren har genoptaget arbejdet delvist, så arbejdet ligger på hele dage, kan ferie udover hovedferien holdes på disse dage.

Overførsel og udbetaling af feriepenge

Hvis du pga. barsel ikke har kunnet holde din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til fire ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.  Den femte ferieuge udbetales, hvis du ikke aftaler med din arbejdsgiver, at den overføres. 

Hvis du pga. sygdom eller barsel også er forhindret i at holde den overførte ferie i den efterfølgende ferieperiode, får du udbetalt feriegodtgørelsen, medmindre du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførsel af ferien. 

Du har ikke ret (eller pligt) til at afholde den overførte ferie, hvis din stilling ophører, inden overført ferie afholdes. Du vil i stedet kunne få udbetalt ferigodtgørelsen for den ikke-afholdte ferie. 

Optjening af feriepenge

I den periode, hvor du modtager løn under barsel fra arbejdsgiveren, optjener du feriepenge.

I de perioder, hvor du ikke har ret til fuld løn men ret til pensionsbidrag, optjener du også feriepenge af dit eget pensionsbidrag.

I de perioder, hvor du kun modtager dagpenge, kan du få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen, hvis du er medlem af en a-kasse og er berettiget til dagpenge fra a-kassen, når du ønsker at holde ferie. Kontakt din a-kasse.

Feriepenge og pension

Du har krav på at få feriepenge af dit eget pensionsbidrag i den del af barselsperioden, hvor du ikke får løn men dagpenge. Beløbet omfatter både de 12,5% feriegodtgørelse og de 2,5% i kontant godtgørelse for den 6. ferieuge.

Det er en god ide at holde øje med, at det rent faktisk også sker. Tjek derfor feriekortet, når du får det ved ferieårets udløb, dvs. 1. maj, eller hvis du skifter arbejdsgiver. Husk også at tjekke kontantgodtgørelsen på 2,5% for den 6. ferieuge. Den får du udbetalt ved udgangen af kalenderåret, eller hvis du skifter stilling.