Regionsansat og barsel - Delvis genoptagelse af arbejdet/forlængelse af orlov

Efter aftale med arbejdsgiveren kan begge forældre genoptage arbejdet delvist og samtidig forlænge forældreorloven svarende til den tid, arbejdet er genoptaget.
Forældrene kan også genoptage arbejdet delvist uden at forlænge orloven. Dagpengene mistes så for den tid, arbejdet er genoptaget.

Se mere i AC's barselsvejledning (PDF).