Regionsansat og barsel - Bibeskæftigelse/deltagelse i undervisning

Tvungen orlov de første 14 dage

De første to uger efter barnets fødsel må moderen ikke arbejde under orloven.

Bibeskæftigelse

Resten af perioden, både før og efter fødslen, må man godt genoptage en lønnet bibeskæftigelse mod at retten til dagpenge og dermed retten til fuld løn fra hovedarbejdsgiveren bortfalder i den berørte periode.

Undervisning

I nogle situationer vil deltagelse i undervisning blive betragtet som genoptagelse af arbejdet. Hvis du fx skal på A-kursus i din barselsperiode, kan du godt afbryde orloven. I kursusperioden får du så fuld løn fra arbejdsgiveren, og du skal afmelde barselsdagpenge fra borger.dk i perioden.

Fagpolitisk arbejde

Hvis du deltager i fagpolitisk arbejde under din barsel, og du får honorar for arbejdet, kan du godt udføre arbejdet mod at dagpengene bortfalder i perioden. Du skal give borger.dk besked om bortfald af dagpengene.

Kontakt Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark går konkret ind og vurderer arbejdets omfang i relation til dagpengene. Kontakt derfor altid borger.dk. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet. Du kan læse mere i AC's barselsvejledning (PDF) side 44-45.