Regionsansat og barsel - Anciennitet

Du optjener anciennitet i hele barselsperioden, dvs. også i dagpengeperioden. Barselsorlov mellem to ansættelser eller i umiddelbart forlængelse af en ansættelse er også anciennitetsgivende.