Regionsansat og barsel - Adoption

Som udgangspunkt er adoptivforældre omfattet af de samme regler som biologiske forældre. For at have ret til orlov og løn er det en betingelse, at adoptionsmyndighederne stiller krav om, at den ene af forældrene holder orlov.

Retten til dagpenge og løn fra modtagelsen af barnet forudsætter, at det er et krav, at barnet hentes i udlandet, eller at adoptanten skal have ophold på en institution i Danmark sammen med barnet inden modtagelsen.

Se mere om betingelserne i AC's barselsvejledning (PDF).