Regionerne, helbredsoplysninger

Indeks 
regioner, attester rekvireret af
Attestform 
Fri
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Amt
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Der foreligger ingen attestaftaler med regionerne. Ifølge de sociale love bliver visse sociale sager behandlet i regionerne, som derfor af og til har behov for at indhente lægelige oplysninger. Der sker til tider anvendelse af de socialt-lægelige attester (LÆ-attesterne). Men det er ikke en korrekt fremgangsmåde.

Materiale i form af LÆ-blanketter tilbagesendes med besked om, at blanketterne ikke kan anvendes af regionerne.
Regionerne bør i stedet i brev anmode om konkrete helbredsoplysninger samt vedlægge samtykkeerklæring fra patienten. Lægen kan svare med en "fri attest" på sit eget brevpapir.

Attester til regionerne betales efter regning fra lægen.