Region Nordjyllands repræsentanter i FPL's bestyrelse

Per Gandrup
Medlem

Jens Haase
Suppleant