Regeringens nye psykiatriplan er uden pondus. Svag plan for de svage

Af Kirsten Ilkjær, næstformand i Lægeforeningen

PSYKIATRI: En fredag i september i år kom nyheden om regeringens nye psykiatriplan endelig. Efter meget lang ventetid var jeg spændt på, hvad der stod i planen. Mit håb var, at den ville indeholde de initiativer, som for alvor ville vende udviklingen for psykiatrien. Som ville sikre, at mennesker med psykisk sygdom altid kan få den nødvendige behandling uden unødig ventetid.

Her næsten tre måneder efter må jeg desværre konstatere, at planen ikke blev til den plan, jeg havde set frem til. Selv om planen oplister en lang række fine initiativer, som hver for sig er gode, og hvor Lægeforeningen bakker op om de fleste, så er det alligevel blevet en plan uden den nødvendige pondus.

Jeg savner simpelthen sammenhæng mellem de forskellige initiativer, og så mangler planen også bud på, hvordan vi for alvor får gjort op med den forskelsbehandling, som patienter med psykiatriske lidelser igennem mange år er blevet udsat for.

Planen mangler tiltag, som for alvor kan gøre en forskel for de patienter, som er allermest syge. Jeg havde håbet, at der med planen skulle oprettes 50 nye intensive sengepladser i psykiatrien. Der var i stedet tale om en såkaldt opnormering af eksisterende senge. Der er brug for sengepladser til de patienter, som har det dårligst - det siger både sundhedsministeren og regionerne. Men hvordan sengene skal blive til virkelighed er uvist.

Tilbage står patienter i den helt uacceptable, men desværre alt for velkendte situation, at de risikerer at blive udskrevet, selv om de fagligt set burde blive på sygehuset. At der etableres nok sengepladser i psykiatrien må simpelthen prioriteres højt -både hos regionerne og hos regeringen.

Regeringen giver heller ikke noget bud på, hvordan et andet meget stort problem bliver løst - nemlig manglen på speciallæger i psykiatrien.

Det er alvorligt, når en undersøgelse fra Lægeforeningen fra foråret viste, at otte ud af 10 læger ansat i sygehuspsykiatrien mener, at de fysiske rammer og bemandingen er utilstrækkelige. Ud af dem peger 88 procent på, at de mangler lægekolleger.

Konsekvenserne af lægemanglen i psykiatrien er allerede uoverskuelige, og der er ikke udsigt til umiddelbare forbedringer. Der er brug for handling nu. Psykiatri skal gøres til et attraktivt speciale, og der skal åbnes op for, at flere kan blive uddannet til speciallæger i psykiatri.

Jeg savner også penge til at gennemføre forbedringer. Der er afsat ekstra midler til psykiatrien til næste år, og det er naturligvis godt.

Men der mangler en oversigt over, hvad der er sat af til de enkelte elementer i regeringens egen plan og - endnu vigtigere - en langsigtet fi-nansiering af den omfattende opprioritering af psykiatrien, som der i den grad er brug for.

Psykiske lidelser vedrører os alle.

Igennem livet kommer psykisk sygdom tæt ind på livet af stort set os alle - enten som patienter eller pårørende.

Derfor skriger det også til himmelen, at patienter med psykiatriske lidelser stilles dårligere end andre i sundhedsvæsenet.

Det ændrer handlingsplanen desværre ikke for alvor ved. Der er fortsat brug for at kæmpe psykiatriens sag - og Lægeforeningen vil blive ved med at presse på for at forbedre indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.

Konsekvenserne af lægemanglen i psykiatrien er allerede uoverskuelige, og der er ikke udsigt til umiddelbare forbedringer.

Der er brug for handling nu.

Debatten er bragt i  Avisen Danmark, den 21. december 2018