Yngre Læger i Region Hovedstaden (YLRH)

Yngre Læger i Region Hovedstaden er Yngre Lægers regionale repræsentation her i Regionen. Rådet består af de repræsentanter og suppleanter, der er valgt til Yngre Lægers Repræsentantskab, og som arbejder i Region Hovedstaden. Derudover deltager de lokale yl-rådsformænd (FTR'erne) i møderne sammen med en række observatører.

YLRH mødes en gang om måneden (dog ikke i juli måned) i Stockholmsgade.

Er du interesseret i at deltage i møderne - eller blot følge med i, hvad der sker i YLRH - kan du kontakte Iben Ø Sorgenfrey (iop@dadl.dk) for at komme på mail-listen. Du kan også læse  mere om, hvad vi laver ved at aktivere de links, vi har lagt nederst på siden. Og endelig forsøger vi også at orientere alle yngre læger i Region Hovedstaden om, hvad vi går og laver, via vores månedlige nyhedsbrev.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere!

Vedtægter for YLRH.