Reducér egenbetaling af medicin, og gør tilskudssystemet enklere

Egenbetaling på medicin kan være årsag til, at patienter med lavere indkomst er nødsaget til at undlade at købe receptpligtig medicin. Og det nugældende medicintilskudssystem skaber social ulighed i sundhed på grund af det svingende tilskud. Det svingende tilskud kan nemlig betyde, at nødvendig behandling undlades i de perioder, hvor tilskuddet er mindst, hvilket øger risikoen for tilbagefald i sygdom (38). 

Lægeforeningens forslag

Alle patienter skal have adgang til den medicin, de har brug for, og derfor bør egenbetaling på medicin reduceres og indkomstgradueres eller ideelt set afskaffes. Her 
og nu skal medicintilskudssystemet justeres, så borgerne ikke oplever stor variation i egenbetalingen, når tilskudsåret udløber, og tilskudssatsen nulstilles. Det kan gøres ved at indføre en abonnementsordning, hvor den maksimale årlige egenbetaling fordeles i lige store aconto betalinger pr. måned. Ordningen skal ligeledes sikre borgeren frit valg til køb af medicin på ethvert apotek modsat den eksisterende henstandsordning, der fastholder patienten til køb på samme apotek. Endeligt skal det gøres nemmere og mindre bureaukratisk for praktiserende læger at søge om medicinstilskud til relevante patienter. 

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her