Redskaber til at styrke arbejdsmiljøet

Yngre Læger skifter hele tiden job. Det skaber en udfordring i forhold til at engagere sig i det lokale trivselsarbejde. Men med de rette redskaber kan du med en lille indsats gøre en stor forskel.

Redskaber til forbedring af arbejdsmiljø

Oplæg til din undervisningssession eller morgenkonference

Undersøgelsen af yngre lægers arbejdsmiljø i 2019 viste, at Supervision, Travlhed, Ensomhed og Afbrydelser har stor betydning for arbejdsmiljøet.
Hvis vilkårene på disse områder forbedres på din afdeling, vil I med andre ord også forbedre jeres arbejdsmiljø.

Og helt enkelt, - så er den bedste start at I sætter jer og taler om, hvad I kan gøre bedre eller bede ledelsen ændre.
Derfor har Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg lavet 4 korte oplæg, der fortæller om emnerne (Supervision, Travlhed, Ensomhed og Afbrydelser) enkeltvis, og sætter jer i gang med at snakke om, hvordan I kan forbedre jeres arbejdsmiljø.
Du finder oplæggene i kassen til højre.

Her kan du læse, hvordan man laver en god proces for et godt arbejdsmiljø. Trin for trin guider vi dig igennem processen. 

MED-udvalget

MED-udvalget består af repræsentanter for medarbejderne og ledelsen. Det er her medarbejderne får medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsmiljøet. Det er fx typisk MED-udvalget, der gennemfører en arbejdspladsvurdering (APV). Brug MED-udvalget til at forbedre arbejdsmiljøet. NB! Vær opmærksom på den nye arbejdsmiljølovgning og arbejdsmiljøuddannelsen. Læs mere om MED-aftaler.

APV og Vejledning

Din arbejdsplads er ifølge loven forpligtet til at gennemføre en arbejdspladsvurdering, en APV for at belyse arbejdsmiljøet. Du kan altid bede din arbejdsmiljørepræsentant om en kopi af den seneste APV.

En APV skal gennemføres minimum hvert tredje år og hvis der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, som har betydning for arbejdsmiljøet. Der skal også gennemføres en ny APV, hvis der sker markant stigning i sygefravær eller ændringer i andre indikatorer for arbejdsmiljø.

Relevante links i forbindelse med arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljøloven

Det lovgivningsmæssige grundlag for arbejdsmiljøindsatsen. Skal ses i sammenhæng med bekendtgørelser og AT-vejledninger.

Overenskomstens § 22, stk. 5
Bestemmelse i den regionale overenskomst, hvorefter tillidsrepræsentanten i tilfælde af belastende arbejdstilrettelæggelse kan bede ledelsen om en forhandling mhp. at forbedre dit arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt de ansatte. Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte og skal være i kontakt med kollegaerne om arbejdsmiljøudfordringer.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø.  Arbejdstilsynet kan kontaktes, hvis der på en arbejdsplads er en arbejdsmiljøudfordring, der ikke bliver løst.

Beskæftigelsesministeriet

Oplyser om den overordnede strategi på arbejdsmiljøområdet, om politiske aftaler om arbejdsmiljø, om aktuelle arbejdsmiljøkampagner mv. 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø - for Velfærd og Offentlig administration

Få mere viden om arbejdsmiljø i sundhedssektoren generelt, og få rådgivning i forbindelse med opstart af evt. konkrete projekter, der kan forbedre yngre lægers arbejdsmiljø.

Lægeforeningens etiske principper

Læs om Lægeetisk nævn og se Lægeforeningens etiske principper for, hvordan man forventes at opføre sig over for sine kolleger.

Mentalsundhed.dk

På mentalsundhed.dk kan du få svar på, hvordan du, dine kolleger og din chef kan være med til at forebygge og tackle mentale problemer på dit arbejde. Yngre Læger er sammen med andre organisationer partner i projektet Sammen om mental sundhed med nyttige værktøjer og redskaber på websiden mentalsundhed.dk.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet, der rådgiver og formidler om og forsker i arbejdsmiljø

Sygehusbyggeri

BAR Social og Sundheds særlige hjemmeside med gode råd, når nyt sygehusbyggeri skal planlægges.