Overlægens gode råd til jobsamtalen

Se videoer med overlæge Søren Overgaard og få gode råd til din næste jobsamtale som yngre læge.

Søren Overgaard er professor og overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH og formand for ansættelsesudvalget i ortopædkirurgi.

I de nedenstående videoer kan du høre hans gode råd til jobsamtalen. Se dem emneopdelt eller se alle rådene samlet i sidste video.

Jobsamtalen - en særlig disciplin

Jobsamtalen er en særlig disciplin, som kræver træning. Sørens første råd er derfor, at du sørger for at øve dig på at være til jobsamtale. 

Jobsamtalen skal sælge dig

Dit CV kan gøre meget, og et godt CV er en fordel. Men det er til jobsamtalen, at du kan sælge dig selv og virkelig vise dine kvalifikationer. 

Forberedelse er altafgørende

Sørens tredje råd er, at du sørger for at forberede dig til jobsamtalen. Det signalerer engagement og indsigt. 

Sammenhæng mellem ord og handling

Det er vigtigt, at du udviser entusiasme for jobbet. Men husk på, at der skal være sammenhæng mellem dine ord og handlinger. 

Erkend dine begrænsninger

Selvindsigt er væsentligt til en jobsamtale, hvorfor det er vigtigt, at du kender egne begrænsninger. Det skaber tillid til din dømmekraft. 

Et lægejob er også et lederjob

Når du skal til en jobsamtale til et stilling som læge, er det vigtigt, at du på forhånd har gjort dig overvejelser om, at et lægejob også er et lederjob. 

Sørens seks gode råd til jobsamtalen

Se alle Sørens seks gode råd til jobsamtalen samlet i en video.