Publicer i DMJ

Som medlem af Lægeforeningen og Yngre Læger kan du publicere oversigtsartiklen fra din afhandling gratis i DMJ - Danish Medical Journal - og få den indekseret i Pubmed.

Hvis du er interesseret i kurser om, hvordan du publicerer dit videnskabelige arbejde, så kan du fx kigge på forskerkurser.dk