Psykisk arbejdsmiljø universitet

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit arbejde: Det kan f.eks. være om du føler dig tryg og værdsat som medarbejder, om du har en tilpas mængde arbejdsopgaver eller om du kan lide at gå på arbejde.
Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer glæden ved arbejdet og opstår blandt andet ved at have kollegaer, du trives blandt. Også det at have en ledelse der bakker dig op, bemærker din tilstedeværelse og anerkender din ydelse, har stor betydning for din arbejdsglæde.

Tegn på et godt psykisk arbejdsmiljø er for eksempel:

 •  Gode kolleger
 •  Indflydelse på eget arbejde
 •  Frihed i arbejdet
 •  Faglig stolthed
 •  At kunne udføre en opgave fra start til slut
 •  Variation i arbejdet
 •  Udnyttelse af ens evner

Et godt arbejdsmiljø giver færre sygedage. Det afspejles således ofte i statistikker om sygefravær og udskiftning af personalet, hvor godt det psykiske arbejdsmiljø er. Hvis du ikke trives på din arbejdsplads, føler du dig træt og uoplagt, og vælger måske at melde dig syg.

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bl.a. være:

 •  Stor udskiftning af medarbejdere
 •  Højt sygefravær
 •  Lav tolerancetærskel overfor kolleger og patienter
 •  Samarbejdsproblemer og konflikter
 •  Mobning og brok
 •  Tidspres og stress
 •  Ensformigt arbejde

Særlige initiativer på universitetsområdet

På universitetsområdet arbejdes der særligt med det psykiske arbejdsmiljø. De faglige organisationer indgår i et projekt sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser. Projektet udspringer af en aftale fra overenskomstforhandlingerne i 2013 om at afholde en konference med fokus på det psykiske arbejdsmiljø for det videnskabelige personale på universiteterne. Københavns Universitet hus til konferencen den 27. marts 2014, hvor ledere, tillidsrepræsentanter, eksperter og forskere med speciale i psykisk arbejdsmiljø samt organisations- og arbejdsgiverrepræsentanter mødtes og drøftede de særlige arbejdsmiljøudfordringer, som universiteterne står i.

Deltagerne på konferencen identificerede en række centrale udfordringer og pejlemærker i arbejdet med at skabe det gode psykiske arbejdsmiljø for det videnskabelige personale ved universiteterne.

De vigtigste pointer fra konferencen er samlet i dette inspirationskatalog.

Projektet er endnu ikke afsluttet.