Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø kan blive udfordret når man ejer sin egen virksomhed. Udover arbejdet med patienterne, er man nu også virksomhedsleder og personalechef. De mange roller kan gøre at nogen lader arbejdslivet fylde i privatlivet, hvilket medfører at der kommer ubalancer, som kan resultere i stress og udbrændthed. For nogle kan det være nyttigt at sætte nogle barrierer op, så dette ikke sker. En sådan barriere kan være at lave et årshjul, hvor man får indskrevet administrative opgaver, efteruddannelse, ferier og begivenheder i familien og ud fra det lave bufferdage i klinikken, så der skabes plads til de opgaver der ligger ud over patientbehandlingen.

Det kan også anbefales at tale med andre praktiserende speciallæger om hvad de gør for at tilrettelægge arbejdet i klinikken på en sund måde.

Vær opmærksom på stresssymptomer, som fx koncentrationsbesvær og søvnproblemer, og reager på dem hvis de opstår, så du kan få ændret årsagen til stress i tide.