Psykiatrien i tal

Yngre Læger slår alarm: Lægeflugt truer psykiatrien 

En ny undersøgelse blandt yngre læger i psykiatrien viser, at Danmark indenfor en overskuelige årrække risikerer at stå med en regional psykiatri helt uden læger.  De yngre læger siger, at der er mere end 30 % risiko for, at de vil afbryde deres karriere i psykiatrien, og det er der gode forklaringer på.

Se hele undersøgelsen her 

  •  Hverdagen er for stresset. Psykiaterne oplever alt for mange afbrydelser i deres arbejde.
  • Lægerne får ingen anerkendelse. Halvdelen af de unge psykiatere oplever, at afdelings- og klinikledelsen ikke anerkender deres arbejde. 
  • Psykiatrien er lavstatus. Over halvdelen af lægerne synes, at deres speciale ikke har et godt ry.  
  • Udredningsgarantien udhuler fagligheden i psykiatrien, så lægerne ikke kan afslutte behandlingsforløbene på en tilfredsstillende måde. 

Det er den dårlige nyhed. Den gode er, at problemerne kan løses:

Yngre Lægers forslag til at løse problemerne i psykiatrien
Investér i bedre uddannelses- og arbejdsmiljø. Yngre Lægers undersøgelse dokumenterer, at forbedrer man uddannelsesmiljøet med 25 procentpoint, øger man sandsynligheden for at en yngre læge fortsætter karrieren i en regionale psykiatri med 17 procentpoint. Det er altså næsten 1-1, man får ud af det, hvis man investerer i bedre uddannelsesmiljø og muligheden for faglig tilfredsstillelse i psykiatrien. Det er en signifikant positiv indvirkning, vi her taler om. 

Der skal også satses på at løfte arbejdsmiljøet, så der ikke er så massivt pres på i vagterne. 

Vi vil have fokus på de positive sider af psykiatrien. Der skal der sættes midler af til en rekruttering og fastholdelse af læger i psykiatrien. Vi taler om et nationalt partnerskab mellem Yngre Læger, Danske Regioner og staten, der går sammen om imagekampagner, regionale og lokale indsatser for at løfte uddannelses- og arbejdsmiljøet mm. 

Et nationalt partnerskab bør også se på universiteternes rolle, klinkopholdene for de studerende, dimensioneringen af uddannelsesstillinger, fastholdelse af speciallæger mm. 

Der bør også ses på elementer som udredningsgarantien – som har samme ordlyd i psykiatrien som andre specialer på trods af at patienterne her for størstedelen kræver betydelig længere tid at udrede.  

YL foreslår desuden, at der sættes faste, årlige midler af til psykiatrien. I årevis har psykiatrien levet af satspuljemidler, nu må politikerne kunne indse, at der skal flere varige midler til. 

For at løse den akutte mangel på læger bør man på kort sigt se på at bruge hjælpepersonale bedre – ikke mindst sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer. Men det er vigtigt at fastholde behandleransvaret hos lægerne – for patienternes skyld.

Se hele undersøgelsen her