Psykiatri

Psykiatrien skal ligestilles med somatiske sygdomme

Psykiske sygdomme er blandt de mest udbredte sygdomme – både hvad angår udbredelse og belastningen af vores samfund. Hvert år er mere end 280.000 danskere berørt af depression, og angstlidelser berører endnu flere. Cirka 28.000 mennesker er ramt af skizofreni. Tilsammen repræsenterer sygdommene hvert år mere end 50.000 akutte skadestuebesøg og 3 millioner sygedage. Viden om effektive behandlinger i psykiatrien udvikler sig hastigt. Som på andre sygdomsområder er målet at helbrede eller gøre patienten symptomfri, men psykiatrien har i årevis været underprioriteret.

Lægeforeningens psykiatriudspil ”Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle” (2018)

Lægeforeningen arbejder for:

  • Behandlingstilbud og patientrettigheder skal være lige gode, uanset om man er ramt af fysisk eller psykisk sygdom.
  • Der skal være nok ressourcer og sundhedspersoner til at diagnosticere og behandle mennesker med psykiske sygdomme.
  • Mennesker med psykiske sygdomme skal have en hurtig og effektiv behandling for både fysiske og psykiske lidelser.
  • Den langsigtede plan for en bedre indsats for mennesker med psykiske lidelser, som et enigt folketing stillede sig bag i 2014, skal realiseres.