Giv psykiatrien et markant økonomisk løft

Regeringens handlingsplan for psykiatrien fra september 2018 indeholder en række gode tiltag til at forbedre behandlingen af patienter med psykisk sygdom, og der er på flere områder blevet lyttet til Lægeforeningen. Men der mangler fortsat at blive afsat midler til at sikre det løft af psykiatrien, som for alvor kan sidestille psykiatrien med resten af sundhedsvæsenet.

Psykiatrien har i mange år været underfinansieret og nedprioriteret i forhold til resten af sundhedsvæsenet. Det betyder, at mennesker med psykiske lidelser ikke altid får den bedste behandling. Lægeforeningen har gennem flere år haft fokus på at forbedre forholdene i psykiatrien, og senest i april 2018, hvor psykiatriudspillet ”Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle” blev lanceret. Det indeholder en række konkrete anbefalinger til at forbedre forebyggelse af psykisk sygdom og bedre behandling til patienter, som lider af en psykiatrisk lidelse.

”Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle” var især tænkt som et indspark til regeringens nationale psykiatrihandleplan, som kom i september 2018. Regeringens handleplan vidner om en bred erkendelse af behovet for at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, og det indeholder en række gode initiativer, hvor de fleste hver for sig er gode, og hvor der også er blevet lyttet til Lægeforeningen. Men planen mangler den faglige prioritering, en langsigtet finansiering, en ambition om for alvor at styrke den del af psykiatrien, som tager sig af de mest syge patienter, og bud på at løse lægemanglen i specialet, som Lægeforeningen efterlyser. 

En forsømt psykiatri

Den ekstraordinære satspuljeaftale fra 2014 gav et permanent løft på 300 millioner kroner til psykiatrien svarende til 3,5 procent af psykiatriens udgifter i 2016. Sammen med en række andre tiltag har løftet giver regionerne mulighed for at sikre en nogenlunde jævn vækst til det psykiatriske område fra 2010 til 2016.

Men selv om det er gået fremad, så er sundhedspersoner, patienter og såmænd også sundhedspolitikere på alle niveauer enige om, at psykiatriske patienter endnu er langt fra at modtage den bedst tænkelige indsats.

Samet set er der kommet flere penge til psykiatrien, men ser man på udgifterne pr. patient falder de år for år. Og det på trods af, at der i psykiatrien ikke er kommet nye og revolutionerende behandlinger til, som reducerer udgifterne til behandlingen af den enkelte patient mærkbart. Derfor er man i psykiatrien tvunget ud i at gennemføre løbende effektiviseringer og besparelser, som presser ikke bare personalet, men også går ud over kvaliteten af den behandling, man kan tilbyde patienterne. 

Psykiatri
 

Lægeforeningen arbejder for:

 

  • Psykiatrien skal have et massivt økonomisk løft, så den bliver sidestillet med resten af sundhedsvæsenet.
  • Skab bedre tilbud til børn og unge med psykiske lidelser og mistrivsel.  
  • Styrk arbejdet med kvalitet i psykiatrien. 
  • Speciallægetid skal bruges effektivt, og der skal gøres en målrettet indsats for at rekruttere flere læger til psykiatrien. 

Om psykiatrien


Psykiske lidelser er blandt de mest udbredte sygdomme i Danmark. Hvert år er mere end 280.000 danskere berørt af depression, og angstlidelser berører endnu flere. Cirka 28.000 mennesker er ramt af skizofreni. Tilsammen repræsenterer psykiske lidelser hvert år mere end 50.000 akutte skadestuebesøg og tre millioner sygedage. Når én bliver syg med psykisk lidelse, påvirker det hele familien. F.eks. ved vi, at op mod 80.000 børn under 18 år vokser op med en eller to forældre med en psykisk lidelse. Disse børn har en øget risiko for selv at udvikle psykiske lidelser.