Prioritering

Politikerne skal tage ansvar for prioritering

Sundhedsvæsenet er under et stort pres. Der bliver flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme. Samtidig kommer der hele tiden nye muligheder for behandling og ny medicin.  Regionernes udgifter til eksempelvis medicin på sygehusene var i 2015 på 7.5 milliarder kroner – en stigning på 5,2 procent mere end i forhold til 2014. Samtidig er sundhedsvæsenet underlagt et generelt krav om øget produktion på to procent om året.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Politikerne på Christiansborg skal diskuteres åbent, hvordan ressourcerne i sundhedsvæsenet bruges. De skal foretage en overordnet prioritering og på den måde tage det politisk ansvar for at sikre mest mulig sundhed for pengene. 
  • Regionernes nyoprettede Medicinråd skal kunne klæde politikerne bedst muligt på til at sikre de rammer, der skal prioriteres inden for, når det gælder lægemidler. Det er vigtigt, at rådet har stærke lægefaglige kompetencer og at det er uafhængigt, så regionerne holder sig ude af dets daglige drift, så der er reel armslængde til det politiske niveau. 
  • Der bør på længere sigt etableres et uafhængigt, fagligt organ, som nationalt kan samle den faglige rådgivning, så politikerne også kan prioritere inden for andre behandlingsformer og brug af medicinsk udstyr.