Presse

Journalist? Yngre Lægers presseteam hjælper med interviewaftaler med talspersoner. Vi deler gerne vores tal og undersøgelser samt hjælper med at finde cases.

Nyheder og pressemeddelelser 


Fotos og logo til download


Yngre Læger er en fagforening med over 15.000 medlemmer 

Det er Yngre Lægers DNA at være en stærk og ansvarlig fagforening, der sikrer gode uddannelses- og ansættelsesvilkår for medlemmerne og bidrager konstruktivt til at skabe et sundhedsvæsen med høj lægefaglig og patientoplevet kvalitet, tidssvarende kompetencer og kvalificeret ledelse.

Hvem er en yngre læge?

Gennemsnitsalderen for medlemmer af Yngre Læger er ca. 37 år, og de fleste medlemmer er i gang med deres speciallægeuddannelse. Ca. hver 5. medlem er færdiguddannet speciallæge inden for et af de i alt 39 lægelige specialer - fra akutmedicin til øre-næse-hals-kirurg. 

Langt de fleste medlemmer er ansat på hospital eller sygehus eller i en almen praksis. Yngre læger er eneste akademikergruppe med vagter, og yngre læger skifte ofte arbejdsplads, da de er under uddannelse. Først som færdiguddannet speciallæge kan man få en fast stilling. 

Man kan blive medlem af Yngre Læger, så snart man bliver cand.med. fra universitetet, mens man er i gang med sin kliniske basisuddannelse (KBU), er ansat i en introstilling eller i gang med hoveduddannelsen (speciallægeuddannelse) og som færdig speciallæge. Der går i gennemsnit 8 år fra man er uddannet læge (cand.med.) til man er færdiguddannet speciallæge.

Alle yngre læger er samtidig medlem af Lægeforeningen, som er standsforening for alle læger i Danmark.