Praktiserende speciallæger i Region Sjælland

FAPS Sjælland

Er du praktiserende speciallæge i Region Sjælland, varetages dine interesser af den lokalt valgte regionsbestyrelse. Regionsbestyrelsen ledes af formanden Frank Guldfred, som kan kontaktes på klinik@guldfred.dk

Regionsbestyrelsen udgør ligeledes lægesiden af Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp i Region Sjælland, hvor spørgsmål og opgavevaretagelse i forhold til standens praktisering efter overenskomsten drøftes.