Praktiserende speciallæger i Region Nordjylland

Er du praktiserende speciallæge i Region Nordjylland, varetager FAPS' regionsbestyrelse i Region Nordjylland dine interesser.  Formanden er Mads Mark

Du er med til at vælge din regionsbestyrelse i din region. Regionsbestyrelsen består af 2 praktiserende speciallæger, som sidder i Samarbejdsudvalget og repræsenterer lægerne. Samarbejdsudvalget behandler spørgsmål om overenskomstforhold, fx flyttesager, § 64 aftaler, honorering af ydelser og ansøgninger om tilladelse til at ansætte assisterende speciallæger. 

Praktiserende speciallæger får sekretariatsbistand af Lægeforeningens regionale kontor i Nordjylland af Susanne Hansen mail  suh@dadl.dk eller 35448182.