Praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden

Er du praktiserende speciallæge i Region Hovedstaden, varetager FAPS' regionsbestyrelse i Region Hovedstaden dine interesser.  Formanden er Rasmus Pold (rasmus.pold@gmail.com).

Du er med til at vælge din regionsbestyrelse i din region. Regionsbestyrelsen består af 4 praktiserende speciallæger, som sidder i Samarbejdsudvalget og repræsenterer lægerne. Samarbejdsudvalget behandler spørgsmål om overenskomstforhold, fx flyttesager, § 64 aftaler, honorering af ydelser og ansøgninger om tilladelse til at ansætte assisterende speciallæger.