Praksisformer

Her kan du læse om, hvilke praksisformer, som speciallægepraksis kan defineres som:

Fuldtidspraksis

Fuldtidspraksis er i henhold til overenskomsten en praksis, der drives på fuld tid. Man kan således ikke samtidig have en fuldtidsstilling i andet regi, og det forudsættes, at fuldtidspraksis har en årlig omsætning, der overstiger den nedre omsætningsgrænse inden for det pågældende speciale. Du kan læse mere om takster og omsætning her.

Deltidspraksis

Deltidspraksis er i henhold til overenskomsten en praksis, der drives på deltid. Omsætningen i deltidspraksis kan ikke overstige den nedre omsætningsgrænse. Ligesom det forudsættes, at en deltidspraksis har en årlig omsætning, der overstiger den nedre omsætningsgrænse inden for det pågældende speciale. Hvis du er tiltrådt overenskomsten før 1. oktober 2011, er den nedre omsætningsgrænse 53.478 kr. (2017-niveau). Hvis du er tiltrådt senere eller tiltræder nu, har du en nedre omsætningsgrænse på 213.915 kr.

Overlægepraksis

Overlægepraksis vil sige 3 timers praksis på sygehus i henhold til overlægeaftalerne. Omsætningen i overlægepraksis kan ikke overstige den øvre omsætningsgrænse. Læs mere om den nedre omsætningsgrænse her.

Delepraksis

Delepraksis vil sige praksis iht. overenskomsten, hvor to eller flere speciallæger sammen driver en fuldtidspraksis. Det forudsættes, at mindst en af de speciallæger, der indgår i delepraksis, ikke har fuldtidsbeskæftigelse ved siden af. Omsætningen i delepraksis reguleres som fuldtidspraksis.

Du kan finde en vejledning til delepraksis her.