Praksisamanuenser fase 2 og 3

Overenskomsten regulerer de ansættelsesvilkår, der gælder i ansættelsesforholdet, f.eks. ferierettigheder og barselsvilkårene. Overenskomsten, aktuel løntabel samt ansættelseskontrakt finder du nedenfor.  

Når man har har en praksisamanuenser ansat i en uddannelsesstilling, er de dækket af en særlig overenskomst. Overenskomsten omhandler de ansættelsesvilkår som er gældende, herunder løn, pension, ferie, sygdom og lignende. 

HUSK AT INDBERET FRAVÆR UDEN LØN, HVIS DIN FASE 3 LÆGE DELTAGER I ET PRAKSISKØBSKURSUS

Fra 1. august 2019 trådte en ny aftale i kraft, hvor der gives ret til fri uden løn på én hverdag til en fase 3-læge ved deltagelse i et praksiskøbskursus. Som tutorlæge skal du ikke betale løn til fase 3- lægen ved deltagelse i praksiskøbskurserne, da fase 3- lægen kan søge om tabt arbejdsfortjeneste i Fonden for almen praksis. Du skal derfor sikrer, at der foretages indberetning af praksisamanuensens deltagelse i praksiskøbskursus til regionen senest den 10. hverdag i måneden efter, at kurset har fundet sted.