Praksisamanuenser fase 2 og 3

Overenskomsten regulerer de ansættelsesvilkår, der gælder i ansættelsesforholdet, f.eks. ferierettigheder og barselsvilkårene. Overenskomsten, aktuel løntabel samt ansættelseskontrakt finder du nedenfor.

Når man har har en praksisamanuenser ansat i en uddannelsesstilling, er de dækket af en særlig overenskomst. Overenskomsten omhandler de ansættelsesvilkår som er gældende, herunder løn, pension, ferie, sygdom og lignende.