Positivt at femårsfrist ændres til seksårsfrist - men fristen bør afskaffes helt

24. april 2017

Høringssvar

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1248 af 24/10/2007 om speciallæger samt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 om uddannelse af speciallæger.

Lægeforeningen sammen med Yngre Læger noterer med tilfredshed, at regeringen og et samlet folketing med dets initiativ anerkender, at den eksisterende 5-årsfrist ikke er det rigtige redskab til at sikre en tilfredsstillende lægedækning i Danmark.

Afskaf fristen helt

Lægeforeningen og Yngre Læger vil foreslå helt at afskaffe fristen. Danmark får kun de bedste læger, hvis lægerne arbejder i de specialer, som de har størst flair og talent for.

Lægeforeningen har noteret sig, at Regeringen med Sammenhængsreformen ønsker en afbureaukratisering for at fjerne unødvendige regler og administration. Her er et oplagt eksempel på en regel, som ikke virker efter hensigten og derfor bør afskaffes.

En afskaffelse kan bidrage til bedre lægedækning

Rigide tidsfrister bør afløses af en langt mere målrettet og systematisk rekrutteringsindsats i regioner og på hospitaler som det er foreslået i rapporten fra lægedækningsudvalget.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing